About Hotel Arcadia Blue Istanbul

Where quality meets comfort

Our Environment Policy as Arcadia Blue:

 In all the fields we are serving;

 • Always being a reliable company,
 • Targeting to progress and develop according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards.
 • By the help of Training Programmes focusing to increase the level of Staff’s education and satisfaction.  
 • Maintaining the necessary conditions to avoid on the job injuries and unhealthy work environment.
 • Eliminating dangers and decreasing the risk factors of ISG
 • Embedding the Risk Prevention culture,
 • Consultation and participation of employees and their representatives, if available,
 • Including all our personnel in the integrated management system studies and raising awareness in this regard,
 • To keep customer and related party satisfaction at the highest level,
 • To take all measures to ensure the efficient use of natural resources and to prevent pollution,
 • To comply with the current legal and other conditions without hasitation, to ensure the eligibility requirements.
 • Respecting and caring for the environment, with a people orianted understanding.

Arcadia Blue olarak ISG ve Çevre Politikamız :

 Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda;

 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
 • ISO 9001 & ISO  14001 & ISO 45001 Standartlarına İstinaden Sürekli Gelişmeyi Felsefe Edinmek,
 • Eğitim Faaliyetleri ile Personelin Memnuniyetini ve Eğitim Seviyesini Sürekli Geliştirmek,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Risk Önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanması
 • Tüm personelimizi entegre yönetim sistemi çalışmalarına dahil ederek bu konuda bilinçlendirmek,
 • Müşteri ve ilgili taraf Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve kirlenmenin önlenmesi için yapılması gereken tüm tedbirleri almak,
 • Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara koşulsuz riayet etmek, uygunluk şartlarını sağlamak, 

Çevreye saygı ve özen göstermek, insana değer vermek